Kuće ‘Projekt M1’

Stambene zgrade (kuće) u nizu izvedene su prema projektnom zadatku i željama investitora te se svojim dizajnom i oblikom ističu u mirnoj ulici u naselju Mokrice.

OMEGA STUDIO je izradio Glavni projekt koji obuhvaća skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtijeva za građevinu te drugih propisanih uvjeta. U sklopu ovog projekta izveden je i projekt interijera.

Predmetne zgrade su projektirane poštujući zahtjeve energetske učinkovitosti i racionalnosti u trošenju energije tijekom životnog vijeka.

Kuće se svojim jednostavnim linijama i suvremenim dizajnom uklapaju u današnje i buduće potrebe njihovih vlasnika te čine ugodnu cjelinu i prostor za življenje.