Kuća u Velikom Trgovišću

Gradnja uređenje kuća Veliko Trgovišće

Stambena zgrada (obiteljska kuća) u Velikom Trgovišću, prema projektnom zadatku i željama investitora, izvedena je na kosom terenu i uklopljena u okoliš mirne ulice pružajući lijep pogled na okolna mjesta.

OMEGA STUDIO je izradio Glavni projekt koji obuhvaća skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtijeva za građevinu te drugih propisanih uvjeta. Predmetna zgrada projektirana je da bude energetski učinkovita i racionalna u trošenju energije tijekom životnog vijeka.