Kuća prizemnica

Stambena zgrada (obiteljska kuća) u Stubičkim Toplicama, prema projektnom zadatku i željama investitora, projektirana je i uklopljena u okoliš mirne ulice pružajući lijep pogled na prirodu i šumu.

OMEGA STUDIO je izradio Glavni projekt koji obuhvaća skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtijeva za građevinu te drugih propisanih uvjeta. Predmetna zgrada projektirana je da bude energetski učinkovita i racionalna u trošenju energije tijekom životnog vijeka.