Kamp

Projekt kamp-a sa ruralnim kućama za odmor i rekreacijskim sadržajima izveden je prema projektnom zadatku i željama naručitelja koji će se sa svojim sadržajima i izgledom isticati na području sjeverozapadne Hrvatske.

Kamp je projektiran tako da će svi objekti biti u stilu starih Zagorskih kuća. Tu će se još nalaziti akvarij, ruralne kuće za odmor, kamp mjesta i parcele, igrališta, zip line te dječji zip line.

OMEGA STUDIO je izradio Glavni projekt koji obuhvaća skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevina i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtijeva za građevine te drugih propisanih uvjeta.

Predmetne zgrade su projektirane poštujući zahtjeve energetske učinkovitosti i racionalnosti u trošenju energije tijekom životnog vijeka.

Zgrade će se svojim tradicijskim dizajnom uklapati u ruralno okruženje a istovremeno će zadovoljiti sa suvremenom opremom, potrebe njihovih gostiju te činiti ugodnu cjelinu i prostor za odmaranje.